Grupper för föräldrar till barn och ungdomar inom habilitering

Vi erbjuder grupper både på distans och på mottagning. Kontakta det team inom Habiliteringen barn och ungdom som du eller din närstående har kontakt med för eventuell planering av insats via grupp.

Hur deltar jag digitalt i en grupp?

Flera av våra program erbjuds digitalt. För att delta i en grupp digitalt behöver du ha grundläggande kunskap om hur du hanterar din utrustning; en dator, platta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kommer att få mer information i kallelsen som skickas efter överenskommelse.

Digital utbildning om intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)

Utbildningen innehåller fakta om vad som kännetecknar intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och vad du som förälder kan göra för att hjälpa ditt barn. Den vänder sig till föräldrar till barn och ungdomar i åldern 0-17 år. Utbildningen är framtagen av Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne.