Grupper för barn och ungdomar inom habilitering

Vi erbjuder grupper både på distans och på mottagning. Kontakta det team inom Habiliteringen barn och ungdom som du eller din närstående har kontakt med för eventuell planering av insats via grupp.

Hur deltar jag digitalt i en grupp?  

Flera av våra program erbjuds digitalt. För att delta i en grupp digitalt behöver du ha grundläggande kunskap om hur du hanterar din utrustning; en dator, platta eller smartphone med internetuppkoppling. Du kommer att få mer information i kallelsen som skickas efter överenskommelse.