Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Är du förkyld eller har luftvägssymtom som hosta, andningssvårigheter eller feber? Istället för att komma till mottagningen eller boka av din tid kan du kontakta oss per telefon eller via 1177 Vårdguidens e-tjänster så bokar vi om ditt besök till ett telefon- eller videobesök. Läs mer på vgregion.se/hoh/mittvardmote

Inställd behandling i grupp

På grund av för få deltagare är tyvärr delar av vår gruppverksamhet inställd i vår. Kontakta oss gärna via 1177 Vårdguidens e-tjänster om du är intresserad av att delta i en grupp, så återkommer vi när gruppverksamheten återupptas.

Grupper för barn och ungdomar inom habilitering

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre. Även närstående och stödperson kan medverka.

Informationsträffen är för dig som är 16 år eller äldre och har en intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning). Även närstående och stödpersoner kan medverka.

Det här är en grupp för barn som har svårt att ta i mat och som har svårt att ha mat i och runt munnen. Du som förälder deltar också i gruppen.

För barn som behöver träna sin förflyttningsförmåga, med eller utan hjälpmedel. I grupp genomförs rörelseträning i bassäng. Barnen får träna på att stå, gå och andra varierande förflyttningar genom att utnyttja vattnets egenskaper. Sång och tecken används som stöd.

Fokus på rörelseglädje: att bli glad i sin kropp och få ökad kroppsmedvetenhet med mervärde inom kommunikation och socialt samspel. Barnen får en ökad rörelserepertoar, möjlighet att lära sig turtagning och interagera med andra.

Gruppen är för barn som behöver träna sin förflyttningsförmåga, med eller utan hjälpmedel.

Elrullstolsträning i grupp för barn som kan medverka i grupp och ta enklare instruktioner.

För barn med lättare motorisk funktionsnedsättning med behov av att öka sin fysiska aktivitetsnivå och skapa en förståelse för den egna träningen i vardagen.

För barn 1-7 år som har nedsatt funktion i en arm/hand.

För barn med motorisk funktionsnedsättning i åldern 7-12 år med behov av att öka kroppsmedvetenhet och öva mot styrka- och/ eller positionsrelaterade mål

Gruppen vänder sig till dig i åldern 13-18 år som har en lindrig intellektuell funktionsnedsättning.

Vill du som förälder eller närstående till barn som har flerfunktionsnedsättning lära dig mer om hur du kan leka med ditt barn?

För barn 2-5 år med en försenad motorisk utveckling och som ännu inte kan sitta, eller stå självständigt.

För barn mellan 3-7 år som har försenad motorisk utveckling.

För förskolebarn 2-6 år som har motorisk funktionsnedsättning och behov av att träna motorik, ADL (vardagsaktivitet) och kommunikation.

Har ditt barn fått en rullstol och vill bli bättre på att köra den på egen hand? Då kan gruppen Rullstolsträning för 3-7 åringar passa.

Vill ditt barn bli bättre på att köra sin rullstol på egen hand i olika miljöer? Träffa andra som också kör rullstol och tillsammans pröva nya utmaningar?

Gruppen vänder sig till barn och ungdomar från 10 år som har nedsatt tidsuppfattning.

Senast uppdaterad: 2020-03-26 08:43