Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AKKtiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation – tidig intervention – är en utbildningsinsats till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Kurserna är inte diagnosspecifika, men kan ibland erbjudas med fokus på diagnosgrupp. Då kurstillfällena bygger på varandra bör samma förälder delta vid alla tillfällen. Vi erbjuder följande kurser:

Grundkurser

Grundkurserna ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial. Kurserna har sex, sju eller åtta tillfällen, beroende på upplägget på respektive ort.

  • KomIgång - kursen vänder sig till dig som har barn med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.  
  • KomUng - kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar i skolåldern 7-18 år. Kursen har liknande innehåll som KomIgång men anpassat för åldersgruppen.
  • KomIgång/KomUng - utifrån patientunderlag är KomIgång och KomUng ihopslagna i Vänersborg/Uddevalla, Skövde/Lidköping och Borås/Alingsås.  Kursen vänder sig till föräldrar som har barn 0-18 år.
  • KomIgång flerfunktionsnedsättning – kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar 0-18 år med flerfunktionsnedsättning. Kursen ges enbart i Göteborgsregionen utifrån det patientunderlag som finns.
  • KomIgång TOLK – kursen vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern som har behov av tolk oavsett språk. Innehållet följer KomIgång-kursen. Kursen ges enbart i Göteborgsregionen utifrån det patientunderlag som finns.
  • KomFler – kursen vänder sig till föräldrar som är flerspråkiga, har barn 0-18 år och som vill få kunskap om hur de kan stödja sitt barns kommunikation på flera språk. Kursen ges i ett mer anpassat tempo med lättare språk och innehåll. Kursen innehåller mer fokus på flerspråkighet och kulturella skillnader

Fördjupningskurs

  • KomHem – påbyggnadskurs till KomIgång, KomUng och KomFler. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Borås. Start 6 november 2020

PlatsHabilitering Borås. Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS), ingång 27

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: AnnaLena Dolk 070-020 61 53

Hisingen. Start 30 oktober 2020

Plats: Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: Vailet Lindström 070-020 65 04

Hisingen. Start 4 november 2020

Plats: Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: Vailet Lindström 070-020 65 04

Lidköping. Start 5 november 2020

Plats: Habilitering Lidköping barn och ungdom. Mellbygatan 11

Har du frågor kontakta gruppsamordnare Gunilla Bertilsson  072-516 77 29

Inga tillfällen är planerade just nu. 

Inga tillfällen är planerade just nu. 

Hisingen. Start 5 november 2020

Plats: Habilitering Hisingen barn och ungdom. Regnbågsgatan 1A

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: Vailet Lindström 070-020 65 04

Vänersborg. Start i november 2020

Plats: Habilitering Vänersborg barn och ungdom. Vänerparken 19 eller

Har du frågor kontakta gruppsamordnare: Kerstin Persson 070-020 63 91

Senast uppdaterad: 2020-03-25 14:15