Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

AKKtiv

Alternativ och Kompletterande Kommunikation – tidig intervention – är en utbildningsinsats till föräldrar som har barn med kommunikationssvårigheter.

Kurserna är inte diagnosspecifika, men kan ibland erbjudas med fokus på diagnosgrupp. Då kurstillfällena bygger på varandra bör samma förälder delta vid alla tillfällen. Vi erbjuder följande kurser:

Grundkurser

Grundkurserna ger grundläggande kunskap om kommunikation, kommunikationsutveckling, sätt att stimulera barnets kommunikation, lek, AKK och tillverkning av kommunikationsmaterial. Kurserna har sex, sju eller åtta tillfällen, beroende på upplägget på respektive ort.

  • KomIgång - kursen vänder sig till dig som har barn med svårigheter att förstå tal och/eller att göra sig förstådda.  
  • KomUng - kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar i skolåldern 7-18 år. Kursen har liknande innehåll som KomIgång men anpassat för åldersgruppen.
  • KomIgång/KomUng - utifrån patientunderlag är KomIgång och KomUng ihopslagna i Vänersborg/Uddevalla, Skövde/Lidköping och Borås/Alingsås.  Kursen vänder sig till föräldrar som har barn 0-18 år.
  • KomIgång flerfunktionsnedsättning – kursen vänder sig till föräldrar som har barn och ungdomar 0-18 år med flerfunktionsnedsättning. Kursen ges enbart i Göteborgsregionen utifrån det patientunderlag som finns.
  • KomIgång TOLK – kursen vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern som har behov av tolk oavsett språk. Innehållet följer KomIgång-kursen. Kursen ges enbart i Göteborgsregionen utifrån det patientunderlag som finns.
  • KomFler – kursen vänder sig till föräldrar som är flerspråkiga, har barn 0-18 år och som vill få kunskap om hur de kan stödja sitt barns kommunikation på flera språk. Kursen ges i ett mer anpassat tempo med lättare språk och innehåll. Kursen innehåller mer fokus på flerspråkighet och kulturella skillnader

Fördjupningskurs

  • KomHem – påbyggnadskurs till KomIgång, KomUng och KomFler. Utifrån genomgång av målsättningsarbete formulerar varje förälder kommunikationsmål för dem själva och barnet i en lek/aktivitet. Mellan grupptillfällena filmar familjerna denna situation och ger och får återkoppling till varandra i gruppen.  

Fördjupningskurs - datum och orter

Senast uppdaterad: 2019-09-02 11:37