Autism - information för närstående

Observera att detta är en informationsträff som endast vänder sig till närstående.

Informationsträff som ger grundläggande information om autism och hur den kan påverka vardagen samt möjlighet för deltagarna att diskutera och ta del av varandras erfarenheter

Syftet är att du som närstående ska få ökad förståelse för vad autism innebär.
Vi kommer att tipsa om redskap och strategier att använda i mötet med din närstående.
Du kommer också få möjlighet att utbyta erfarenheter och tips med andra gruppdeltagare.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar 1-2 tillfällen.
Tid per tillfälle: 1,5-3 timmar beroende på antal tillfällen.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Åhörarkopior

Senast uppdaterad: 2018-11-07 14:31