Seriesamtal och sociala berättelser

Datum och orter + formulär för anmälan

Gruppen omfattar tre tillfällen om två timmar vardera.

Planerade gruppstarter

Normalt går den här gruppen två gånger per år, alla på distans. Den som har fått en kod anmäler sig själv:

Formulär för självanmälan

Du som ska delta på distans tar själv fram material som finns på denna sida. Tänk också på att habiliteringspersonalen inte är teknikstöd. Följ uppkopplingstipsen!

Kontakta habiliteringen för mer detaljer!


Föreläsningen för närstående till patienter från 16 år med svårigheter att förstå sociala situationer.

Du får en teoretisk genomgång av metoderna och tillfälle att öva praktiskt. Med hjälp av papper och penna kan du förtydliga sociala sammanhang, utveckla kommunikationen och förbereda inför nya situationer.

Syfte

Att ge dig som närstående en metod som du kan använda i vardagen för att förklara situationer som har varit svåra och visa med papper och penna hur man kan göra istället.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.