ReDO

Datum och orter + formulär för anmälan

Formulär för anmälan

Kontakta habiliteringen för mer detaljer!

 


Har du svårt att få till en rimlig balans mellan olika aktiviteter och dess mängd i din vardag? Är du motiverad till att arbeta med detta?

Då kan gruppen ReDO vara något för dig. Gruppen vänder sig till personer som är 18 år eller äldre.

Före ReDO-gruppen påbörjas görs ett individuellt besök hos arbetsterapeut för kartläggning.

Du kommer i gruppen att få stöd och olika redskap till arbeta med att:

  • Identifiera dina resurser och hinder.
  • Formulera mål och delmål för förändring.
  • Stegvis använda och införa strategier för att hantera hinder och göra förändringar i vardagen.

Gruppen är på tio tillfällen och 1,5 h/tillfälle.

Hemuppgifter ingår vid varje tillfälle.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Material