Hälsosamma levnadsvanor

Datum och orter + formulär för anmälan

Gruppen omfattar fem tillfällen, 2 timmar per tillfälle.

Planerade gruppstarter

Normalt går den här gruppen åtta gånger per år på våra mottagningar.

Formulär för anmälan

Kontakta habiliteringen för mer detaljer!


En grupp för patienter som är motiverade att förändra och veta mer om levnadsvanor inom kost, rörelse, sömn och stress.

  • Vad behövs för att leva hälsosamt?
  • Vad innebär det?
  • Vad kan jag göra för att leva mer hälsosamt?

Detta får du veta mer om i denna grupp. Tillsammans diskuterar och stöttar vi i gruppen varandra i hur man kan ändra sina vanor. Vi lär oss mer om hälsa.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.