Leva med CP; cerebral pares

Datum och orter + formulär för anmälan

Gruppen omfattar fem tillfällen, 2 eller 3 timmar per tillfälle.

Planerade gruppstarter

Normalt går den här gruppen åtta gånger per år på våra mottagningar.

Formulär för anmälan

Kontakta habiliteringen för mer detaljer!

 


Gruppens syfte är att ge ökad kunskap om cerebral pares och att utbyta erfarenheter kring funktionsnedsättningen och dess konsekvenser genom samtal med andra.

Du får också möjlighet att hitta nya perspektiv, strategier och lösningar på frågor som uppstår i vardagen.

Gruppträffarna omfattar fem tillfällen med olika teman:

  • Att ha CP - vad innebär det för mig?
  • Att få vardagen att fungera - kognitiva svårigheter
  • Att få vardagen att fungera - trötthet, fatigue
  • Att hantera livets förändringar
  • Att möta framtiden

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.