Socialt samspel

Datum och orter + formulär för anmälan

Gruppen omfattar sju tillfällen, 1 1/2 timma per tillfälle.

Planerade gruppstarter

Socialt samspel kommunikation går normalt 20 gånger per år på våra mottagningar.

Socialt samspel fördjupning går normalt 12 gånger per år, på distans.

Den som har fått en kod anmäler sig själv:

Formulär för anmälan: kommunikation

Formulär för anmälan: fördjupning

Du som ska delta på distans tar själv fram material som finns på denna sida. Tänk också på att habiliteringspersonalen inte är teknikstöd. Följ uppkopplingstipsen!

Kontakta habiliteringen för mer detaljer!


Vill du diskutera och praktiskt träna förmågor som handlar om att fungera socialt med andra människor? Grupp för dig som har högfungerande autism eller Aspergers syndrom.

Socialt samspel finns i två varianter, en Kommunikation och en fördjupning.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Socialt samspel kommunikation

Praktisk träning för att få fördjupad kunskap om kommunikation och samspel. Möjlighet att lära om och testa strategier för att uppnå ett gott samspel.

Innehåll

  • Vad är socialt samspel och kommunikation?
  • Att inleda, hålla igång och avsluta samtal
  • Att förbättra kontakt
  • Att våga fråga och be om hjälp

Socialt samspel fördjupning

Erfarenhetsutbyte där deltagarna får möjlighet att diskutera relationer utifrån olika teman och strategier för att utveckla och förbättra relationer till andra.

Innehåll

  • Tillit och vänskap
  • Gränssättning
  • Kompromisser
  • Konflikthantering
  • Missförstånd
  • Självförtroende i samspel med andra

Information till deltagare