Vad vet jag om min diagnos intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning)?

För dig över 18 år som har intellektuell funktionsnedsättning (utvecklingsstörning) och känner att du vill lära dig mer om diagnosen.

Syfte

Att du med kunskap om diagnosen ska kunna beskriva för andra vad du behöver; vad som blir svårt och vad som fungerar bra för dig.

Datum och orter för gruppen

Gruppen omfattar fyra tillfällen.
Tid per tillfälle: 2 timmar.

Kontakta ditt habiliteringsteam om du är intresserad av gruppen. Du kan söka till gruppen vid vilken habiliteringsmottagning som helst i hela Västra Götaland.

Senast uppdaterad: 2018-11-15 15:54