Tecken som stöd (TSS)

Grupp för dig som har behov att få en kompletterande kommunikationsmetod, vill utöva Tecken som stöd och träffa andra i samma situation.

Har du behov att få en kompletterande kommunikationsmetod, vill utöva Tecken som stöd och träffa andra i samma situation?

Detta är en grupp på max 8 personer där du lär dig TSS som ett komplement till talavläsning och hörsel för att förbättra din kommunikationsförmåga. En närstående kan delta tillsammans med dig.

Kontakta din audionommottagning eller hörselteam om du är intresserad av gruppen.