Habiliteringens brukarråd den 26 september 2023

Närvarande

Irma Lindström Kjellberg. Autism i Sverige
Gunilla Wallengren, DHR
Elaine Johansson, FUB
Kerstin Nilsson, Funktionsrätt VGR
Jenny Linder, verksamhetschef Habilitering barn och ungdom
Annika Waser, verksamhetschef Habilitering vuxen
Kenneth Stenberg, enhetschef Habilitering Borås barn och ungdom

Frånvarande:
Attention
RBU
Unga rörelsehindrade

1. Inledning, presentation

Verksamhetscheferna hälsar välkomna och berättar om syftet med nya konstellationen av brukarrådet. Presentationsrunda. Utsedda representanter har mandat från sina organisationer.

2. Nytt brukarråd, förväntningar

Se punkt 4.

3. Omställningen av vården

Verksamhetschef Jenny Linder informerar om omställningen av vården.
Omställning av vården - Brukarråd 230926 (pdf)
Habiliteringens patientgrupp har under de senaste 10 åren ökat med cirka 25% medan personalresurserna har minskat. Budget kommer att minska inför 2024.

4. Brukarorganisationens medverkan i omställningen

Brukarrådets medverkan i omställningen på habiliteringen
Arbetsformer och informationsvägar

Fördelar med nya brukarrådet:

Samtliga närvarande är överens om att den nya strukturen är bra och kan utmynna i något konstruktivt. Många fördelar nämns:

 • Brukarrådets representanter kan ta med synpunkter och frågor från medlemmar och framföra vad organisationerna tycker är viktigast att prioritera.
 • Bollplank – få information om vad som är på gång, chans att påverka före beslut – givande och tagande.
 • Verksamhetscheferna kan skicka ut frågor via mejl om man vill ha respons innan ett beslut.
 • Förtroende – få veta varför beslut blir på vissa sätt.
 • Utnyttja varandras kompetens, t ex ta tillvara på brukarrådets kunskaper för information eller föredrag. Detta kan förmedlas till enhetschefer.
 • Brukarrådets representanter kan bidra med utbildnings- och/eller
  informationsmaterial om olika funktionsnedsättningar. Detta kan man tipsa enhetschefer om.

Brukarrådets önskemål

 • Kan habiliteringen bidra med information, till exempel om standardiserade vårdförlopp, vad man kan förvänta sig av habiliteringen.
 • Att få ta del av årshjul där man kan se vad som händer inom habiliteringen olika tider, till exempel budget, verksamhetsplan.
 • Ibland träffas fysiskt och jobba med EN fråga för att komma framåt.

Habiliteringens önskemål:

 • Att organisationerna hjälper till att informera om vad habiliteringen gör, så att man inte får rätt bild av att man kan få hjälp med allt.
 • Bra om brukarrådet berättar om vad de tänker ta upp med politiker.
 • Vad kan brukarorganisationerna bidra med när det gäller behov som inte habiliteringen kan tillgodose oavsett vårdnivå? Information, träffa andra, ordna syskongrupper etcetera?
 • Levande bibliotek – här önskas brukarrådsmedverkan.

Övrigt

Verksamhetscheferna välkomnas att delta i organisationernas digitala caféträffar; Funktionsrätts café var 14:e dag med start den 16 januari klockan 15-16. Elaine informerar om att även FUB har café men inte lika ofta.
Funktionsrätt informerar om en digital barndag den 20 november 10-15 (samarbete mellan Göteborg och Skaraborg) då man talar om barnkonventionen.
Barnrättsdagen program (pdf)
Verksamhetscheferna informerar om att det planerade mötet med politikerna blir i januari, då är alla representanter (ordinarie eller ersättare) välkomna att delta. Verksamhetscheferna återkommer med tid.

5. Kommande möten

Tisdag den 7 november och 12 december klockan 17:00 via Teams. Inför 2024 planeras möten ungefär var sjätte vecka.
Skicka gärna in frågor via kristina.pehrson@vgregion.se

 

Vid anteckningarna
Kristina Pehrson, chefssekreterare