Alternativ telefoni

Olika telefonhjälpmedel för dig som har nedsatt hörsel, dövhet eller dövblindhet, eller har en funktionsnedsättning som rör tal, röst eller språk.

Bildtelefon

Använder du teckenspråk kan du få en förskriven bildtelefon. Med den kan du kommunicera på teckenspråk med andra som har bildtelefon. Bildtelefonen behöver kopplas till ditt bredband för att fungera. Du får stå för kostnaden för bredbandsabonnemanget.

Behöver du ringa eller ta emot samtal från en hörande med vanlig telefon, ring videoförmedlingstjänsten, bildtelefoni.net, så förmedlar de samtalet.

www.bildtelefoni.net

Texttelefon

I stället för att tala och lyssna i vanlig telefon, kan du skriva och läsa text i samtal. Du kan välja att tala i stället för att skriva, Tala direkt. Du kan också välja att lyssna i stället för att läsa, Höra direkt.

En texttelefon är en app som installeras i dator, surfplatta eller mobiltelefon, och använder ditt bredband. Du får stå för kostnaden för bredbandsabonnemanget. Du får ett nytt telefonnummer som följer med texttelefonen.

Behöver du ringa eller ta emot samtal från en hörande med vanlig telefon, ring förmedlingstjänsten, texttelefoni.se, så förmedlar de samtalet.

www.texttelefoni.se

Att använda bildtelefon eller texttelefon

Bild- och texttelefoner är endast till för privat användning i hemmet. Behöver du en bildtelefon eller en texttelefon till arbetet, kontakta Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Har du telefonhjälpmedel från oss som inte fungerar, kontakta oss för att få hjälp med reparation. Det finns möjlighet att få låna en texttelefon eller en bildtelefon medan ditt telefonhjälpmedel är på lagning.

Stöd kring alternativ telefoni

Vi erbjuder telefonhjälpmedel som texttelefon eller bildtelefon vid behov. Tillsammans provar vi olika text- och bildtelefoner för att det ska fungera så bra som möjligt för dig. Vi har personal som kan teckenspråk. Alternativ telefoni arbetar över hela Västra Götaland och har lokaler i Göteborg och Vänersborg.

Alternativ telefoni Göteborg
Alternativ telefoni Vänersborg

Fakta och råd på 1177.se