Delta i undersökning om teknik i livsmedelskedjan

Arbetar du inom livsmedelskedjan? Är du lantbrukare? Förädlar du livsmedel? Arbetar du i ledet som lagrar och distribuerar livsmedel?

Vi söker dig och din bild av de utmaningar och problem som din verksamhet upplever som skulle kunna lösas genom innovation kopplat till teknik. Vi letar efter små som stora problem eller tidstjuvar i era arbetsmoment.

Klicka här för att komma till enkäten.

Undersökningen ingår i projektet Utmaningsdriven digitalisering som har som syfte att identifiera problem inom livsmedelskedjan som kan lösas genom digitalisering, med målet att effektivisera livsmedelskedjan med lösningar som är ekonomiskt genomförbara.
Projektet drivs av Vreta Kluster, Agroväst, RISE, Naturbruksförvaltningen, Västra Götalandsregionen och är finansierat med stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling.