Information kring kostnader och fakturering för internat

Under de kommande månaderna med växelvis distansundervisning och närundervisning kommer kostnad för internat och kost faktureras enligt följande:

  • Ingen kostnad faktureras för januari och februari, istället debiteras full kost och logi för mars månad. *
  • Kommunerna kommer informeras och betalar därför ut inackorderingsbidrag för mars månad, men inte för januari och februari.

Det finns fortsatt möjlighet att beställa och hämta lunchlådor för de veckor du studerar på distans.

Mer detaljerad information finns att läsa på lärplattformen ItsLearning. 

*Vissa undantag kommer göras för elever som har större andel undervisning på plats. Beslutet gäller inte heller gymnasiesärskolan som har fortsatt undervisning på plats.