Regionstyrelsen ger klartecken för investeringar på Axevalla Hästcentrum

Under tisdagen fattade regionstyrelsen beslut om att ställa sig bakom investeringen i nya lokaler vid Axevalla Hästcentrum.

Regionstyrelsens beslut innebär att man ställer sig bakom att regionen köper mark vid travbanan i Axvall för att bygga nya skolbyggnader. Efter att regionstyrelsen nu tagit beslut och ställt sig bakom satsningen går ärendet vidare till regionfullmäktige för slutligt beslut. Det väntas tas upp på mötet 16 februari.

Den nya skolan planeras ha plats för 192 gymnasieelever och 64 studerande vid Biologiska Yrkeshögskolan i Skara, och väntas vara klar för inflyttning till höstterminen 2023.

- Med detta beslut kommer möjligheterna till att öka utbildningarna inom naturbruk inriktning hästskötsel att ta verklig fart. Satsningen i Axvall ger möjlighet till att utvecklas till ett regionalt centrum för hästutbildningen och på sikt ett av de nationella utbildningscentrumen för näringen, säger Ulf Eriksson, ordförande för Naturbruksstyrelsen.  

Länk till mer information i regionstyrelsens beslut.