Nytt avtal säkrar verksamheten vid Angereds gård

Naturbruksstyrelsen med ordförande Ulf Eriksson (C) har beslutat att förlänga avtalet för Angereds Gård ytterligare 3 år. Verksamheten startades i syfte att kunna erbjuda attraktiva vuxenutbildningar i en stadsnära miljö med fokus på gruppen nyanlända samt de som står långt från arbetsmarknaden.

- Nu när vi tecknat avtal om hyra av Angereds gård ytterligare 3 år, gör vi det möjligt att utveckla vår verksamhet till vuxna som vill byta yrke och nya svenskar som söker efter framtidsjobb, säger Ulf Eriksson (C), ordförande i Naturbruksstyrelsen.

Utbildningarna som erbjuds på Angereds Gård ska utgå från arbetsmarknadens behov inom de gröna näringarna. Bland de utbildningar som startats 2019 ingår agroforestry (skogsjordbruk), trädgårdsanläggare, market gardener (stadsodling), utemiljöskötsel och grönyteskötare.