Test av spånadslin på naturbruksskolorna

Under odlingssäsongen 2020 kommer spånadslin testodlas på Naturbruksskolorna Sötåsen och Uddetorp samt Angereds Gård för att se och lära mer om grödan. Tidigare har oljelin testats men aldrig spånadslin, som det nu blir första gången för. I odlingen av oljelin är det de oljerika fröna man är ute efter men för spånadslin är det fibrerna inne i strået som är det intressanta. Dessa fibrer är de som används för att spinna garn av och som i sin tur används till tyger för att sy kläder och andra textilier av. Linnetyger har länge använts som material i kläder då det är mjukt och behagligt mot kroppen.

Odlingen av spånadslin är ett samarbete med hemslöjdskonsulenterna på Västarvet som driver projektet ”1 kvm lin”. Projektet innebär att den som bor eller är yrkesverksam i Västra Götalandsregionen kan vara med och odla lin hemma eller på lämpligt ställe och då få tips samt lära sig om hela processen från sådd till bearbetning. Det som behövs är en kvadratmeter jord sedan får den som anmält sitt intresse till Västarvet ett brev med linfrön och odlingsinstruktioner och när det är dags för bearbetning anordnas olika träffar för detta för den som vill delta.

- Syftet med att testodla på våra skolor är främst att förstå grödan genom odlingen, se hur den ter sig när den växer men även för att se hur eventuellt ogräs i grödan behöver bekämpas. Till hösten när eleverna och de studerande är tillbaka på våra skolor får de vara med vid skörden och förhoppningen är att de kanske även får lära sig att ta fram fibrerna ur strået, berättar Per-Erik Larsson, yrkeslärare i växtodling på Uddetorp.

Lin är även en bra omväxlingsgröda mellan de vanliga spannmålen och gör att jordkulturen blir förbättrad. På så sätt gör det att grödan som kommer efter växer bättre och då får mindre problem med sjukdomar. Lin skulle därmed kunna vara ett alternativ till höstrapsen som även den är en bra omväxlingsgröda. Alla grödor är intressanta på sitt sätt och det är viktigt med en mångfald i våra odlingar. Förhoppningen med projektet är att skapa en större efterfrågan för att i framtiden odla mer lin på våra åkrar.