Sötåsen utökar med naturvetenskaplig profil

Från höstterminen 2019 blir det möjligt för eleverna på Naturbruksskolan Sötåsen att välja att läsa Naturbruksprogrammet med en naturvetenskaplig profil. På så sätt kan eleverna få behörighet till fler högskoleutbildningar efter studenten.

-        Det ska vara möjligt att välja gymnasium efter sitt intresse och samtidigt hålla dörrarna öppna för framtiden, säger Jenny Jacobsson, rektor på Naturbruksskolan Sötåsen.

Den naturvetenskapliga profilen innebär att man, förutom sin inriktning mot lantbruk, djur eller trädgård, också väljer till en profil där man ersätter några av de praktiska kurserna med mer matematik, kemi, fysik, engelska och svenska. Eleverna som väljer profilen blir behöriga att söka vidare till högskoleutbildningar som agronom, jägmästare, eller inom ämnen som etologi, biologi och miljövetenskap.

De elever som väljer att börja sin gymnasieutbildning på Sötåsen till hösten blir de första som har möjlighet att välja naturvetenskaplig profil. Profilen går att läsa oavsett om man valt att inrikta sig mot trädgård, djur eller lantbruk. Valet att läsa ett mer teoretiskt eller mer praktiskt program gör eleverna i slutet av sin första termin.

-        En kombination av teoretiska och praktiska kunskaper ger en bra grund för att både läsa vidare eller arbeta inom den gröna näringen, det vill vi kunna erbjuda våra elever, berättar Jenny.

Den slutgiltiga ansökan till gymnasiet görs i år senast den 15 maj.

Klicka här för att läsa mer om naturvetenskaplig profil.