Därför blir man utmattad av videomöten

En kvinna som har ett videomöte med flera deltagare på skärmen

Efter en lång period av distansarbete som ofta övergått i hybridarbete, kan väl många känna igen sig i att videomöten skapar en särskild trötthet. Nu kan forskare förklara varför, men också ge tips på vad vi kan göra för att minska skärmtröttheten.

Att se sig själv hela tiden framför en spegel är belastande

  • Därför rekommenderas att stänga av kameran när det inte behövs eller använda funktionen göm din egen bild som finns t.ex. i zoom.

Långa perioder av ögonkontakt i närbild är intensivt

Att många tittar på en liknar sociala situationer som är stressande tex att stå framför en publik för en presentation. Att se andra personer i närbild med ögonkontakt annars sker i intensiva sociala sammanhang, tex konflikt eller intima situationer. I ett mötesrum så tittar inte alla på varandra hela tiden.

  • Ett konktret råd är att göra teams/zoom fönstret mindre.

Kognitiv belastning kopplat till digitala interaktioner är högre än när vi ses IRL

Exempelvis överdriver vi våra ansiktsuttryck när vi vill visa att vi är överens. Det tar också energi att hela tiden tolka många andras ansiktsuttryck.

  • Därför är det bra att stänga av kamera periodvis, eller ta telefonmöten istället när det går.

Referens: Jeremy N. Bailenson från Stanford (Nonverbal Overload: A Theoretical Argument for the Causes of Zoom Fatigue · Volume 2, Issue 1 (apaopen.org)

Tvingande pauser mellan möten

I en mini-studie gjord av Microsoft testades teamsmöten med och utan raster emellan. Gruppen som inte hade någon rast mellan mötena hade problem med att fokusera och vara engagerade i mötena på grund av trötthet. Utifrån dessa resultat har Microsoft erbjudit organisationer möjligheten att välja ett default läge för mötesbokning, tex organisationer kan välja ha 25 eller 55 minuters mötesinställning för att tvinga fram pauser mellan möten i arbetsdagen.

Research Proves Your Brain Needs Breaks (microsoft.com)

Visuellt brus i den digitala arbetsplatsen

En annan utmaning med digitala möten är visuella bruset på skärmen, säger Maral Babapour, forskare på ISM. Våra fysiska arbetsplatser är gestaltade av arkitekter och är ofta harmoniska. Men på videomöten är det alla deltagarna som gestaltar det digitala rummet med sin bakgrund. Att man kan välja bakgrund på teams/zoom är jättebra för man kanske inte vill visa sitt hem av privata skäl, men det kan också bli visuellt belastande när alla väljer olika bilder. Ibland försvinner/rör sig delar av bilden vilket också är belastande utifrån den gestaltpsykologiska teorin. "Vi fyller igen det som saknas". Vi brukar följa normer i kontoren när det gäller hur vi ska prata i öppna ytor eller användning av parfym, men normerna kring våra beteenden i digitala miljön har utvecklats organiskt utan att vi har hunnit diskutera fram vad som är bra och hälsofrämjande.

  • Ett konkret råd är att välja neutrala bakgrund om du inte vill visa ditt hem. 

Röstergonomi

Om man har många digitala möten där det krävs aktivt deltagande kan det kännas belastande för rösten. Vi brukar prata högre än vanligt när vi har hörlurar på, och våra ljudnivåer är ännu högre när vi använder brusreducerande lurar.

  • Ett tips är att stänga av lurarnas ljudreducerande funktion vid de möten där vi pratar en längre stund. Ibland går det inte att stänga denna funktion via lurarna utan det finns inställningar på Teams/Zoom som vi får justera.