Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete

Nu finns Västra Götalandsregionens guide för hälso- och arbetsmiljöarbete tillgänglig för alla. Guiden ska fungera som ett stöd vid hälsofrämjande, förebyggande och efterhjälpande arbete. Syftet är att skapa en hållbar och hälsosam arbetsmiljö för alla medarbetare

Guiden består i själva verket av ett stort antal guider, som du kan välja utifrån det du behöver stöd i. Några exempel :

Hälsofrämjande arbete

  • Konkreta tips och idéer
  • Stöd i den hälsofrämjande processen
  • Medarbetarenkät - metodguide

Förebyggande arbete

  • Arbetsbelastning/OSA
  • Arbetstider/OSA
  • Kränkande särbehandling, trakasserier och sexuella trakasserier/OSA
  • Här finns även en rad guider för den fysiska arbetsmiljön

Efterhjälpande arbete

  • Alkohol och droger
  • Arbetsanpassning och rehabilitering 

Guide för hälso- och arbetsmiljöarbete