OSA-Verktyg

Här finner du några av de nya verktyg som tagits fram med anledning av den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Självklart kan även andra etablerade instrument vara användbara.

OSA-kollen

OSA delas in i tre områden – arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Här finns korta filmer med scener och exempel att samtala om t.ex. på APT.

OSA-kollen.suntarbetsliv.se

OSA-kompassen

Verktyget vänder sig till dig som är chef eller skyddsombud och vill sätta dig in i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA). Materialet innehåller checklistor, enkäter och andra former av arbetsmaterial, ger goda exempel och tipsar om forskningsartiklar. Bland checklistorna finns fyra kartläggningsområden:

  • Systematiskt arbetsmiljöarbete, kunskaper och mål (inom OSA)
  • Arbetsbelastning
  • Arbetstid
  • Kränkande särbehandling

OSA-kompassen,suntarbetsliv.se

Hitta rätt åtgärd i arbetsmiljöarbetet

Det behövs kunskap för att kunna göra en analys som resulterar i rätt insatser, det vill säga insatser som åtgärdar det man identifierat. Medarbetarna måste involveras i detta arbete.  Detta var några av slutsatserna i forskningsprojektet StratSAM. 

Suntarbetsliv har gjort en film som beskriver hur man kan arbeta, både utifrån ISM:s forskning och med ett praktiskt exempel. Där finns även frågor till stöd för att starta en dialog på den egna arbetsplatsen, om hur man bäst kan lägga upp ett sådant arbete.

Forskning på 5 - Hitta rätt åtgärd, suntarbetsliv.se

Forskningsprojektet StratSAM

Utmaningen – en film om den sjuka jobbstressen

Arbetsmiljöverket har gjort en film med medarbetare som drabbats och forskare som ger fakta varvat i ett samtal för att ge stöd till arbetet med den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö. Från ISM medverkar Kristina Glise. Filmen finns i en längre och kortare version.

Utmaningen, filmer på arbetsmiljöverket.se