SAM-verkstan

SAM-verkstan är chefens och skyddsombudets gemensamma verktyg för att få i gång det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) i vardagen. ISM medverkar i flera delar.

Arbetsmiljöarbete kan upplevas som komplext och omfattande. Många vet vad som ska göras men inte riktigt hur. I SAM-verkstan kan chef, skyddsombud och medarbetare jobba praktiskt med aktiviteter för att göra det systematiska arbetsmiljöarbetet till en del av vardagen. Då börjar SAM-hjulet att snurra vilket skapar goda förutsättningar för bättre arbetsmiljö och kvalitet i verksamheten.

SAM-verkstan på suntarbetsliv. se

Länkar till filmer där ISM ingår

Del 1: SAM och allas bidrag, suntarbetsliv.se

Del 2: SAM som metod, suntarbetsliv.se

Kartläggning - SAM-ronden, suntarbetsliv.se

Övriga länkar ISM

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Forskningsprojektet StratSAM

Kontakt

Utvecklingsledare arbetsmiljö, Magnus Åkerström

magnus.akerstrom@vgregion.se