OSA-enkäten, Prevent

OSA-enkäten från Prevent är en digital enkät för att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljön (OSA) inom områden som arbetsbelastning, ledarskap, återhämtning och kränkande särbehandling.

Enkäten är baserad på forskningsrön och beprövade erfarenheter men observera att enkäten inte är vetenskapligt validerad utan endast framtagen som underlag för gruppdiskussion. 

På sidan finns även råd om hur ni planerar, genomför och inte minst följer upp resultatet i gruppdiskussioner med medarbetarna, för att förbättra viktiga områden. 

OSA-enkäten, Prevent