Hälsofrämjande arbetsplatsträffar

Hälsofrämjande arbetsplatsträffar – Rekommendationer och reflektioner utifrån en forskningsstudie är nr 7 i ISM:s serie ISM-häften. Det kan användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning.

Forskningsstudien

Häftet bygger på delar av doktorand Caroline Bergmans forskning kring hälsofrämjande arbetsplatser med fokus på kommunikation och medarbetarrollen, där hon bland annat observerat hur man kommunicerar på nio olika arbetsplatsträffar, allt från mötesstruktur, samtalsämne och kommunikationsform. 

Rekommendationer och reflektioner

I skriften ges verktyg och rekommendationer med hänvisning till forskningsstudien. Exempel på frågor som berörs är hur man kan anpassa informationen till målgruppen, se över den fysiska miljön, stimulera dialog och tydliggöra kommunikationsform i dagordningen.

Syfte

Syftet med häftet är att det ska kunna användas som stöd för chefer och medarbetare att skapa dialog och inspirera till att utveckla APT i en hälsofrämjande riktning.

Hälsofrämjande arbetsplatsträffar, ISM-häfte 7, 2015

Arbetsplatsträffar - forskningsstudien, 2016

Så skapas bättre arbetsplatsträffar - Intervju med Caroline Bergman i tidningen suntarbetsliv