Checkflex

Man som skriver på glasvägg med kollegor bakom

Checkflex vänder sig till er som är på gång att övergå till eller redan har infört flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Det har tagits fram av Umeå universitet.

Ordet är en sammansättning av engelskans check - att kontrollera något - och flex - som i flexkontor.

Syftet med Checkflex är att tjäna som en checklista vid en övergång till flexkontor med aktivitetsbaserat arbetssätt. Att övergå till ett aktivitetsbaserat arbetssätt i en flexibel miljö är en stor organisationsförändring som kräver tid och energi, särskilt om man kommer från en arbetsmiljö där man haft tillgång till egna rum, så kallade cellkontor.

Strukturen är uppbyggd efter ett antal logiska steg i processen att övergå till ett flexkontor och är därför uppdelade i faserna planeragenomföra och underhålla, där planera är den enskilt viktigaste.

Checkflex, Umeå universitet

Aktivitetsbaserat kontor