Bättre möten

En bra balans mellan olika perspektiv och ett positivt samtalsklimat behövs i ett möte. Det leder inte bara till ett kreativt mötesklimat med mer energi och delaktighet. Forskning visar även att det i förlängningen lyfter hela verksamheten och utvecklar arbetsmiljön. Bättre möten från suntarbetsliv, är ett arbetsmaterial som bygger på denna forskning.

Balanserad kommunikation

En balanserad kommunikation och utvecklande dialog bidrar till ett kreativt mötesklimat med mer energi, delaktighet och effektivitet. I förlängningen leder det till att arbetsmiljön och verksamheten utvecklas.

Balanserad kommunikation förklaras i modellen ovan från suntarbetsliv, och består av följande perspektiv;

  • Förespråka; att bidra med fakta och erfarenheter, att argumentera och försvara
  • Utforska; att vara nyfiken, ställa öppna frågor och uppmuntra lyssnande
  • Själv; Att resonera inifrån organisationen, uttrycka egna behov och begränsningar
  • Andra; Att inkludera utomstående perspektiv, t.ex. kunder eller andra enheter

Dessutom förutsätter en balanserad kommunikation enligt denna modell ett klimat där positiv kommunikation dominerar.

  • Positivt klimat; att stödja, visa intresse, uppmuntra, uppskatta eller berömma
  •  Negativt klimat; att underkänna, avfärda eller ironisera och kritisera

Utifrån forskningen om balanserad kommunikation har Suntarbetsliv tagit fram ett material som man kan använda för att utveckla kommunikationen i en arbetsgrupp eller på en arbetsplats.

Balanserad kommunikation, reviderad slutrapport 2016

Bättre möten, suntarbetsliv