Föräldrainformation om autism - film

Film för föräldrar till barn som har autismspektrumtillstånd. Men även andra i barnets närhet kan ha nytta av att se filmerna. Informationen har sex avsnitt som innehåller en eller flera filmer.

Film

    Kort introduktion
1. Autismspektrumtillstånd
2. Kommunikation
3. Sociala berättelser och seriesamtal
4. Tydliggörande i vardagen
5. Sensorik och motorik
6. Mat, toa, sömn

För att se filmerna med text, starta filmen och klicka sedan på knappen intill kugghjulet.


Kort introduktion

Tillbaka till menyn


1. Autismspektrumtillstånd

Två filmer med information om autismspektrumtillstånd och hur diagnosen ställs.

Tillbaka till menyn

Autismspektrumtillstånd 1 


Autismspektrumtillstånd 2


2. Kommunikation

Hur kan du stödja barnet för att kommunikationen ska fungera bättre? Fyra filmer om kommunikation och kommunikationsutveckling. 

Kommunikation och kommunikationsutveckling 1 


Kommunikation och kommunikationsutveckling 2 

Att stötta barnets förmåga att kommunicera 1, AKK 

Att stötta barnets förmåga att kommunicera 2, AKK 

Tillbaka till menyn


3. Sociala berättelser och seriesamtal

En film om att förbereda barnet för nya situationer, reda ut och beskriva en händelse, visa vad andra tänker och känner, göra det lättare att förstå sociala skeenden med mera.

Tillbaka till menyn


4. Tydliggörande i vardagen

Tre filmer om visuella hjälpmedel och tidshjälpmedel som kan användas för att skapa en tydlig och strukturerad miljö för barnet. 

Tydliggörande i vardagen 1 


Tydliggörande i vardagen 2, visuellt stöd 

Tydliggörande i vardagen 3, tidshjälpmedel 

Tillbaka till menyn 


5. Sensorik och motorik


En film om att ge stöd till barn som är överkänsliga för olika sinnesintryck och har svårt att samordna sina rörelser. 

Tillbaka till menyn


6. Mat, toa, sömn

En film om hur man kan ge stöd till barn som har svårigheter med ätande, toalettbesök och sömn. 

Tillbaka till menyn