Cerebral pares

Föreläsning med Gunnar Braathen, överläkare vid Habiliteringen