Kontakt

E-post till teamet Privata vårdgivare

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss säkrast via vår funkionsbrevlåda som alltid är bemannad.
privatavardgivare@vgregion.se

Gäller din fråga Privera och/eller ersättning? Kontakta Priverahandläggarna via deras funktionsbrevlåda.
ekonomi.privera@vgregion.se

Anna-Pia Lindeberg

Regionutvecklare enhet Primärvård
Telefonnummer

Manuela Löfving

Regionutvecklare enhet Primärvård
Telefonnummer

Marie Gustafsson

Enhetschef enhet Primärvård
Telefonnummer