Kontakt

E-post till teamet Privata vårdgivare

Vill du komma i kontakt med oss? Du når oss säkrast via vår funktionsbrevlåda som alltid är bemannad.
privatavardgivare@vgregion.se

Gäller din fråga Privera och/eller ersättning? Kontakta Priverahandläggarna via deras funktionsbrevlåda.
ekonomi.privera@vgregion.se

Caroline Jernevad

Regionutvecklare avdelning avtal, produktionsstyrning och ekonomi

Telefonnummer

Sara Nordenfelt

Regionutvecklare avdelning avtal, produktionsstyrning och ekonomi

Telefonnummer

Levi Siljemyr

Avdelningschef avtal, produktionsstyrning och ekonomi

Telefonnummer