Patientens rättigheter

Patientlagen

En ny patientlag gäller sedan 1 januari 2015. Lagen ska stärka och tydliggöra patientens ställning och främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet i mötet med vården. Patientlagen ersätter till viss del hälso- och sjukvårdslagen.

Patientlagen

Patientnämnden

Patientnämnden ska opartiskt utifrån synpunkter och klagomål stödja och hjälpa patienter, samt bidra till kvalitetsutveckling och hög patientsäkerhet i hälso- och sjukvården.

Patientnämnden

Vårdgaranti och valfrihet

Valfrihet innebär att patienten kan få vård i ett annat landsting än där den är skriven. Vårdgarantin anger hur länge patienten som längst ska behöva vänta på att få vård. I dagsläget är det 90 dagar.

Vårdgaranti och valfrihet i vården

Mänskliga rättigheter

Att få ett gott och jämlikt bemötande i vården, är en del av de mänskliga rättigheterna, svensk lag och sjukvårdens etiska princip om alla människors lika värde. Det gäller både patienter och närstående.

Så arbetar VGR med mänskliga rättigheter

Vårdguiden 1177 - Mänskliga rättigheter i mötet med vård

Rutin vid kränkning av patient och närstående

APT-material om rutin vid kränkning av patient och närstående

Affisch om bemötande till väntrum

Bildspel om bemötande till väntrum