It-system

Här hittar du information om alla it-system för offentliga och privata vårdgivare som har avtal med Västra Götalandsregionen.

Vårdgivaren har själv ansvar för utrustning, program och licenser och tecknar även nödvändiga avtal med leverantörer om support, nät, utrustning med mera. Vårdenhetens kostnadsansvar omfattar även it och detta innefattar även de obligatoriska tjänster där Västra Götalandsregionen är leverantör.

Is/it-tjänst för privata vårdgivare inom vårdval