Samverkan kommun och region

Kommun och region i Västra Götaland samverkar på en rad områden inom hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Webbplatsen Vårdsamverkan i Västra Götaland

På webbplatsen Vårdsamverkan i Västra Götaland hittar du aktuella projekt, avtal, överenskommelser, rutiner, blanketter och annan information som rör samverkan inom hälso- och sjukvård, socialtjänst och elevhälsa mellan Västra Götalands kommuner och VGR.

Hälsoundersökning av samhällsplacerade barn och unga

Barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet har rätt till hälsoundersökning inför placering. VGR:s avtalade vårdcentraler ska erbjuda undersökning inom fyra veckor från Socialtjänstens förfrågan. Här finns mer information.

Samverkan för barns och ungas hälsa

På webbplatsen Vårdsamverkan i Västra Götaland finns information om överenskommelsen mellan Västra Götalands kommuner och VGR om samverkan för barns och ungas hälsa.