Personer från andra länder

Här hittar du regler kring vård av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, information om projektet Hälsa i Sverige, regionala vårdfrågor och Turisthandboken.

Senast uppdaterad: 2018-03-28 19:46