Personer från andra länder

Här hittar du regler kring vård av asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd, Handbok reception och Turisthandboken.