Hjälpmedel- och kostnadsansvar primärvård

Primärvårdens hjälpmedelsenhet har kostnadsansvar för alla hjälpmedel som bekostas av primärvården i Västra Götaland. Vi ger råd och stöd i hjälpmedelsfrågor, handlägger särskild prövning, ärenden vid skada eller förlust av hjälpmedel och håller i förskrivarutbildningar.

Vi kommer gärna ut till er och pratar hjälpmedel om ni önskar. Ta i så fall kontakt med respektive hjälpmedelsansvarig.
Vid frågor i specifika patientärenden vänder man sig till den som är ansvarig för aktuellt område och vid frågor av generell karaktär vänder man sig till någon på enheten eller enhetens funktionsbrevlåda.

Som förskrivare ska man ta reda på vem som ska betala för de hjälpmedel som förskrivs. Kostnadsansvaret framgår av handbokens produktanvisning och styrs av personens folkbokföringsadress.
Det är förskrivaren som ansvarar för hela förskrivningsprocessen och hjälpmedelsansvarig som har ansvar för hjälpmedelskostnaden. 
I vissa fall krävs en särskild prövning till hjälpmedelsansvarig innan man förskriver hjälpmedel.
Länk till särskild prövning

Förskrivarutbildning hjälpmedel


Senast uppdaterad: 2018-10-18 07:57