Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Hjälpmedel- och kostnadsansvar primärvård

Primärvårdens hjälpmedelsenhet har kostnadsansvar för alla hjälpmedel som bekostas av primärvården i Västra Götaland. Vi ger råd och stöd i hjälpmedelsfrågor, handlägger särskild prövning, ärenden vid skada eller förlust av hjälpmedel och håller i förskrivarutbildningar. Primärvårdens hjälpmedelsenhet har lokala anvisningar och rutiner kring särskild prövning och lokala rutiner vid skada eller förlust av hjälpmedel.

Vi kommer gärna ut till er och har en dialog kring hjälpmedel om ni önskar. Ta i så fall kontakt med respektive kostnadsansvarig/hjälpmedelsansvarig.
Vid frågor i specifika patientärenden vänder man sig till den som är ansvarig för aktuellt område och vid frågor av generell karaktär vänder man sig till någon på enheten eller enhetens funktionsbrevlåda.

Som förskrivare ska man ta reda på vem som ska betala för de hjälpmedel som förskrivs. Kostnadsansvaret framgår av handbokens produktanvisning och styrs av personens folkbokföringsadress.
Det är förskrivaren som ansvarar för hela förskrivningsprocessen och kostnadsansvarig/hjälpmedelsansvarig som har ansvar för hjälpmedelskostnaden. 
I vissa fall krävs en särskild prövning till hjälpmedelsansvarig innan man förskriver hjälpmedel.
Länk till särskild prövning

Förskrivarutbildning hjälpmedel

22
aug

Uppföljning elrullstol och drivaggregat

Från och med 1 januari 2019 gäller ny rutin för uppföljning av elrullstolar och drivaggregat. Uppföljning ska ske enligt handbokens modell, och minst var 18:e månad. Uppföljningen ska innehålla utvärdering av nytta, risk och om hjälpmedelsförskrivningen följer handbok.

Förskrivande verksamhet ansvarar för att uppföljning sker och journalför insatsen.

Rutinen är godkänd av beredningsgrupp Handbok och sortiment och syftar till att säkerställa att uppföljning görs, vilket behövs utifrån både ekonomi- och patientsäkerhetsperspektiv.

Se Anvisningar för särskild prövning.

Senast uppdaterad: 2019-05-21 12:55