Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Högkostnadsskyddet i öppen hälso- och sjukvård och frikort

Högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård i Västra Götalandsregionen innebär att en patient inte ska betala mer än 1 150 kr under en 12-månadersperiod. Betalda patientavgifter och fakturor som patienten har betalat eller ännu inte har betalat ska räknas in i högkostnadsskyddet. Patienten ska informeras om regler för högkostnadsskydd och frikort.

Högkostnadsperioden är alltid en löpande 12-månadersperiod. Den utgår från dagens datum och sträcker sig 12 månader bakåt i tiden. Det innebär att betalda patientavgifter som är äldre än 12 månader faller bort. Inom högkostnadsperioden är det inte tillåtet att genom taktiska val flytta fram perioden och därigenom flytta fram frikortets giltighetstid. 

e-Frikort

Sedan mars 2018 har alla vårdgivare möjlighet att ansluta sig till e-Frikort som innebär automatisk registrering av betalda och fakturerade patientavgifter samt automatskapat frikort. Då alla vårdgivare inte är anslutna innebär det två olika sätt att hantera högkostnadsskyddet för öppen hälso-och sjukvård och frikort på.

Mer information om e-Frikort https://www.vgregion.se/efrikort

Det gula högkostnadskortet

Högkostnadskortet ska fortfarande fyllas i vid samtliga besök. Det är viktigt att patienten använder det gula högkostnadskortet för att kunna hålla reda på hur mycket man har betalat i patientavgifter. En patient kan ha besökt vårdgivare som inte har tillgång till e-Frikort (se nedan) eller varit på besök i andra landsting.
Besök som faktureras och betalda fakturor ska också stämplas in i högkostnadskortet. 

Vårdgivare anslutna till e-Frikort

Patientavgifter registreras digitalt och beräkning av högkostnadsperioden görs automatiskt för vårdgivare som är anslutna till e-Frikort. Men, patienten behöver fortfarande ha kvar det gula högkostnadskortet, för att kunna hålla reda på hur mycket patientavgifter som är betalda. Patienten kan dessutom besöka vårdgivare som inte är anslutna till e-frikort. Hos en ansluten vårdgivare ska patienten få hjälp med registrering av betalda patientavgifter, betalda fakturor, utfärdade fakturor och utfärdat frikort från en vårdgivare som inte är ansluten.

Vårdgivare som inte är anslutna till e-Frikort

Det gula högkostnadskortet ska ges till patienter. Kvitton på betalda patientavgifter, betalda fakturor och fakturor som utfärdas ska fortfarande klistras in/ stämplas i det gula högkostnadskortet. Patienter ska informeras om att patientavgifter kan registreras hos en vårdgivare som är ansluten till systemet för e-Frikort.

Kassapersonal kan ringa till patientfakturering, 010 – 441 04 25 för manuell inregistrering eller för kontroll av nivån på högkostnadskortet eller om ett frikort finns utfärdat.

Frikort

Patienten måste inte ha registrerat sina besök för att få sitt frikort. Om patienten har kvitton/ gult högkostnadskort räcker det för att få ett frikort.

Vårdgivare anslutna till e-Frikort - ska erbjuda patienten ett fysiskt frikort

Eftersom alla vårdgivare inte är anslutna till e-Frikort så bör frikort skrivas ut och ges till patienten. Om möjligt ska patienten få ett frikort i samma format som det ”gamla” gula frikortet.

Vårdgivare som inte är anslutna till e-Frikort - ska erbjuda patienten ett gult frikort

En vårdgivare som inte är ansluten till e-frikort ska som tidigare skriva ut ett gult frikort. Patienten ska informeras om att ett utfärdat frikort kan bli registrerat hos en vårdgivare som är ansluten.

Släng inte det gula högkostnadskortet.

När ett frikort utfärdas ska patienten informeras om att ha kvar sitt gula högkostnadskort. Det underlättar för patienten och vårdgivaren ifall patienten skulle förlora ett frikort som inte har blivit registrerat.

Patientavgiftshandboken

Kontaktpersoner i patientavgiftsfrågor, GRIP-gruppen

Faktura och redovisning, Regionservice

Erika Karlsson

Ledning, ekonomi
Telefonnummer
Kontakt patientfaktura

Margareta Kampf

Administratör, ekonomi
Telefonnummer
Kontakt patientfaktura och HÖV

Margareta Axelson


Senast uppdaterad: 2019-06-04 14:23