Remittering

En säker och effektiv hantering av remisser är nödvändig för en hög patientsäkerhet och god tillgänglighet.

En remiss måste innehålla de uppgifter som behövs för en säker bedömning och prioritering så att patienten inte utsätts för risker, onödiga väntetider, felaktig bedömning eller en ofullständig vård.

Regelverket för hantering av remisser hittar du via länken nedan. Syftet med regelverket är att:

  • tydliggöra Socialstyrelsens föreskrifter gällande remissansvaret för patienter i Västra Götalandsregionen.
  • öka patientsäkerheten.

Regional medicinsk riktlinje - Remiss inom hälso- och sjukvård