Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

För dig som har ett pågående IOP med Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvård.

Västra Götalandsregionen (VGR) har möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med aktörer inom det civila samhället. IOP är en typ av samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring en gemensam samhällsutmaning.
I denna samverkan är båda parter jämbördiga och bidrar med olika typer av resurser. I VGR kan IOP tecknas inom hälso- och sjukvård och/eller regional utveckling.

IOP är en samverkansform där man behöver föra en dialog kring särskilt komplexa samhällsutmaningar samt tillse ett gemensamt lärande. Aktörer från det offentliga såväl som det civila samhället behöver gemensamt,

  • Sätta agendan och definiera målen utifrån en gemensam samhällsutmaning
  • Formulera vilken värdegrund som ska råda och vilka kunskaper man gemensamt ska sträva mot
  • Fatta egna beslut om deltagande och vilka resurser respektive part går in med
  • Vara beredda på att löpande följa upp och förändra arbetet när det behövs

Innan ett IOP beslutas förs en dialog kring partnerskapets innehåll, vilka resurser respektive part ska bidra med, om fler parter är aktuella, hur länge partnerskapet ska gälla och eventuella andra särskilda förutsättningar.
Ta även gärna del av skriften "Från idé till IOP" för ökad kunskap om samverkansformen.
VGR ser ett värde av att bygga partnerskap över en längre tid. Mer om detta finns i VGR:s beslutade Riktlinjer för IOP 

För den som önskar inkomma med en idé till samverkan genom IOP med VGR finns blankett här
För den som har ett pågående IOP med VGR, eller som önskar ställa ytterligare frågor är välkommen att kontakta VGR via privatavardgivare@vgregion.se

Aktuellt

Privera

Länk till information om Privera och Priveraportalen

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU

Kontaktuppgifter

Har du allmänna frågor om uppföljning av IOP inom hälso- och sjukvård, mejla privatavårdgivare@vgregion.se

Har du frågor om ett specifikt IOP, kontakta din ansvariga handläggare

Senast uppdaterad: 2022-10-27 13:49