Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Idéburet offentligt partnerskap (IOP)

Västra Götalandsregionen (VGR) har möjlighet att ingå Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med aktörer inom det civila samhället. IOP är en typ av samverkan mellan offentlig och idéburen sektor kring en gemensam samhällsutmaning.
I denna samverkan är båda parter jämbördiga och bidrar med olika typer av resurser. I VGR kan IOP tecknas inom hälso- och sjukvård och/eller regional utveckling.

IOP är en samverkansform där man behöver föra en dialog kring särskilt komplexa samhällsutmaningar samt tillse ett gemensamt lärande. Aktörer från det offentliga såväl som det civila samhället behöver gemensamt,

  • Sätta agendan och definiera målen utifrån en gemensam samhällsutmaning
  • Formulera vilken värdegrund som ska råda och vilka kunskaper man gemensamt ska sträva mot
  • Fatta egna beslut om deltagande och vilka resurser respektive part går in med
  • Vara beredda på att löpande följa upp och förändra arbetet när det behövs

Ta gärna del av skriften "Från idé till IOP" för ökad kunskap om samverkansformen. Mer om hur Västra Götalandsregionen arbetar med IOP finns i VGR:s beslutade Riktlinje IOP.

Aktuellt

Vårdgivarnytt - privata vårdgivare IOP - LOF - LOL - LOU


Kontaktuppgifter

Har du frågor om IOP inom hälso- och sjukvård, mejla privatavardgivare@vgregion.se

Har du frågor om IOP inom psykisk hälsa, mejla
ulrika.lundberg@vgregion.se