IOP - Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Här finns information för dig som har en IOP-överenskommelse, inom folkhälsa och hälso- och sjukvårdsområdet, med Västra Götalandsregionen.

IOP är en samverkansform mellan den sociala ekonomin i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen kring gemensamt identifierade samhällsutmaningar. En samverkansform i gränslandet mellan upphandling och bidragsgivning.

Senast uppdaterad: 2018-08-22 11:23