Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. På dessa sidor hittar du information om olika verktyg och metoder i patientsäkerhetsarbetet, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Aktuellt inom patientsäkerhet

11 frågeställningar om patientsäkerhet och användaranvisningar.

Vecka 40 äger den nationella kampanjen Balansera mera rum.

Nu finns aktuell statistik per 180903 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under augusti 2018.

Marga Brisman

Enhetschef
Telefonnummer

Marga Brisman, enhetschef
marga.brisman@vgregion.se

Karin Lundgren, administrativ koordinator 
karin.a.lundgren@vgregion.se 

Thomas Brezicka, regionläkare
thomas.brezicka@vgregion.se

Agneta Resare, regionutvecklare
agneta.resare@vgregion.se

Graciela Carlson, regionutvecklare
graciela.carlsson@vgregion.se

Christina Åhrén, Strama Västra Götaland
christina.ahren@vgregion.se

Ingemar Qvarfordt, regionläkare
ingemar.qvarfordt@vgregion.se

Ida Lindberg, administrativ koordinator/webbredaktör. Tjänstledig t.o.m. 2018-12-21. ida.lindberg@vgregion.se

Sommarbemanning på enhet patientsäkerhet 2018