Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. På dessa sidor hittar du information om olika verktyg och metoder i patientsäkerhetsarbetet, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Aktuellt inom patientsäkerhet

Nu kan du ta del av presentationerna från den regionala dagen om markörbaserad journalgranskning den 11 oktober i Göteborg.

Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.

Rapporten grundar sig på en analys av resultaten av markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård av vuxna under 2013-2017. Under denna period har nästan 8 000 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder granskats. Granskningarna visar uppskattningsvis att patienter åsamkats vårdskada vid i snitt 7,7 % av alla vårdtillfällen under 2013 till 2017.

Marga Brisman

Enhetschef
Telefonnummer

Marga Brisman, enhetschef
marga.brisman@vgregion.se

Karin Lundgren, administrativ koordinator 
karin.a.lundgren@vgregion.se 

Thomas Brezicka, regionläkare
thomas.brezicka@vgregion.se

Agneta Resare, regionutvecklare
agneta.resare@vgregion.se

Graciela Carlson, regionutvecklare
graciela.carlsson@vgregion.se

Christina Åhrén, Strama Västra Götaland
christina.ahren@vgregion.se

Ingemar Qvarfordt, regionläkare
ingemar.qvarfordt@vgregion.se

Ida Lindberg, administrativ koordinator/webbredaktör. Tjänstledig t.o.m. 2018-12-21. ida.lindberg@vgregion.se

Sommarbemanning på enhet patientsäkerhet 2018

 

 
Senast uppdaterad: 2018-11-06 10:37