Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. På dessa sidor hittar du information om olika verktyg och metoder i patientsäkerhetsarbetet, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Nyheter om patientsäkerhet

Den 10 april ordnades en heldag om säkerhetskultur för vård- och HR-personal i VGR. Syftet var att belysa patientsäkerhet, arbetsmiljö och hur dessa är kopplade till varandra. Läs mer om dagen här och ta del av föreläsarnas presentationer.

I årets mätning, som genomfördes under vecka 10, deltog ungefär 2100 patienter inom somatisk slutenvård. Västra Götalandsregionens målvärde på <5% nåddes inte vid denna mätning.

Nu finns två uppdaterade broschyrer för dig som jobbar i vården som du kan ge till patient eller närstående. Informationen kan ges vid skada i vården och för att få veta vad patienten tycker kan bli bättre.

Senast uppdaterad: 2019-03-25 16:26