Patientsäkerhet

Patientsäkerhet innebär att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. På dessa sidor hittar du information om olika verktyg och metoder i patientsäkerhetsarbetet, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Nyheter om patientsäkerhet

VGR-podden Fikapausen inspirerar och motiverar till förbättringsarbete inom patientsäkerhet och arbetsmiljö. Läs mer om arbetet och lyssna på avsnitten här.

Nu kan du ta del av presentationerna från den regionala dagen om markörbaserad journalgranskning den 11 oktober i Göteborg.

Vid seminariet den 4 oktober berättade tre grupperingar i VGR hur de har arbetat med FRAM-modeller i förlossningsvården. Detta för att öka förståelsen för hur patientsäkerhetsarbetet kan stärkas.

Rapporten grundar sig på en analys av resultaten av markörbaserad journalgranskning inom somatisk slutenvård av vuxna under 2013-2017. Under denna period har nästan 8 000 slumpvis utvalda slutenvårdsepisoder granskats. Granskningarna visar uppskattningsvis att patienter åsamkats vårdskada vid i snitt 7,7 % av alla vårdtillfällen under 2013 till 2017.

Senast uppdaterad: 2019-02-20 15:43