Patientsäkerhet

Med patientsäkerhet menas att patienter inte ska drabbas av undvikbara skador, så kallade vårdskador, i samband med vård och behandling. Avvikelser och risker i vården ska fortlöpande följas upp och vårdskador förhindras genom ett aktivt riskförebyggande arbete. På dessa sidor hittar du information om olika verktyg och metoder i patientsäkerhetsarbetet, kontaktuppgifter och information om Västra Götalandsregionens arbete med patientsäkerhet.

Aktuellt inom patientsäkerhet

Nu finns aktuell statistik per 180601 samt nytillkomna händelseanalyser i Nitha Kunskapsbank under maj 2018.

I årets punktprevalensmätning deltog drygt 2000 patienter inom Västra Götalandsregionen. Ögonblicksbilden som mätningen ger visar en något stigande trend avseende andelen patienter med trycksår kategori 2-4. Även nationellt ses en svag uppgång av andelen patienter med trycksår.

Hälso- och sjukvårdsdirektören har nu fattat ett beslut gällande den koncerngemensamma mallen för instruktion till chefläkare.

Marga Brisman

Enhetschef
Telefonnummer

Marga Brisman, enhetschef
marga.brisman@vgregion.se

Karin Lundgren, administrativ koordinator 
karin.a.lundgren@vgregion.se 

Thomas Brezicka, regionläkare
thomas.brezicka@vgregion.se

Agneta Resare, regionutvecklare
agneta.resare@vgregion.se

Graciela Carlson, regionutvecklare
graciela.carlsson@vgregion.se

Christina Åhrén, Strama Västra Götaland
christina.ahren@vgregion.se

Ingemar Qvarfordt, regionläkare
ingemar.qvarfordt@vgregion.se

Ida Lindberg, administrativ koordinator/webbredaktör. Tjänstledig t.o.m. 2018-12-21. ida.lindberg@vgregion.se

Sommarbemanning på enhet patientsäkerhet 2018