LOF - fysioterapeut

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt  Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi, LOF. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer samt blanketter.

En fysioterapeut kan bedriva privat verksamhet enligt LOF. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.
Lag (1993:1652) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Fysioterapeuterna. Den nationella taxan framgår av Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi, FOF.
Förordning (1994:1120) om ersättning för fysioterapi (riksdagen.se)

Aktuellt

Välkomna till Primärvårdsdagen 3 oktober 2018!

Nu bjuder Koncernkontoret för andra året in till Primärvårdsdagen – en dag för att främja utveckling inom primärvården i Västra Götalandsregionen!

Inbjudan och anmälan

Kontakt

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post
privatavardgivare@vgregion.se