Patientavgiftshandboken

Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Avgiftsfri vaccination mot covid-19 

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Avgiftsfriheten gäller också personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Även personer bosatta i andra regioner och personer från andra länder, som vistas i Västra Götaland för till exempel arbete eller studier omfattas.


I patientavgiftshandboken hittar du bland annat belopp och regler för patientavgifter som avser sjukvård samt belopp och regler för avgifter som rör hälsovård, inklusive intyg. Mer allmän information om patientavgifter hittar du här:

Kontaktpersoner

Här hittar du förvaltningarnas representanter vid frågor om patientavgifter

Senaste nytt


Kontakt vid frågor om patientavgifter