Patientavgiftshandboken

Senaste nytt

Den 1 juni 2019 höjer Västra Götalandsregionen högkostnadsskyddet för öppen hälso- och sjukvård till 1 150 kr.

From 1 januari 2019 gäller en ny vaccinprislista med förändrade priser och delvis nytillkomna preparatnamn.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019 (dnr HS 2018 - 00528)

Carin Svensk

Margareta Axelson

Senast uppdaterad: 2018-05-30 15:30