Patientavgiftshandboken

Senaste nytt

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019 (dnr HS 2018 - 00528)

Dataskyddsförordningen (GDPR) har ersatt personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

Västra Götalandsregionen har anslutit sig till eFrikort. Användningen av eFrikort innebär ett nytt beräkningssätt för högkostnadsperioden i öppen hälso- och sjukvård.

Carin Svensk

Telefonnummer

Margareta Axelson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-30 15:30