Patientavgiftshandboken

Senaste nytt

From 1 januari 2019 gäller en ny vaccinprislista med förändrade priser och delvis nytillkomna preparatnamn.

Information om förändringar avseende avgifter för allmän hälsoundersökning exklusive HIV och PSA, taxor för intygsskrivning och omkostnadsbelopp från och med 1 januari 2019 (dnr HS 2018 - 00528)

Dataskyddsförordningen (GDPR) har ersatt personuppgiftslagen den 25 maj 2018.

Carin Svensk

Telefonnummer

Margareta Axelson

Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2018-05-30 15:30