Patientavgiftshandboken

Avgiftsfri vaccination mot covid-19

Avgiftsfri vaccination mot covid-19 

Vaccination mot covid-19 är avgiftsfri för riskgrupper enligt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Avgiftsfriheten gäller också personer med skyddad folkbokföring enligt folkbokföringslagen, asylsökande och personer som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd. Även personer bosatta i andra regioner och personer från andra länder, som vistas i Västra Götaland för till exempel arbete eller studier omfattas.


I patientavgiftshandboken hittar du bland annat belopp och regler för patientavgifter som avser sjukvård samt belopp och regler för avgifter som rör hälsovård, inklusive intyg. Mer allmän information om patientavgifter hittar du här:

Kontaktpersoner

Här hittar du förvaltningarnas representanter vid frågor om patientavgifter

Senaste nytt

 • Publicerad:
  Avgift för covid-19 vaccination

  Från och med den 10 maj 2024 betalar de som inte omfattas av Folkhälsomyndighetens rekommendationer om vaccination mot covid-19 170 kronor per injektion.

 • Publicerad:
  Justerade vaccinpriser
 • Publicerad:
  Avgiftsfri vaccination

  Den 1 april 2024 införs avgiftsfri vaccination för personer som vid bedömning anses ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, polio och kikhosta.


Fredrik Bärg

Regionutvecklare, Stöd och utveckling av vårdens processer