Kunskapscentrum för jämlik vård, KJV

Kunskapscentrum för jämlik vård (KJV) finns för att vården ska vara jämlik. Vi identifierar och uppmärksammar omotiverade skillnader inom hälso- och sjukvården. Det gör vi både genom strategiskt stöd och verksamhetsnära utvecklingsarbete.

Människors behov och erfarenheter är olika och vården behöver variera med dem. Så är det inte alltid idag. Som kunskapscentrum stöttar och samverkar vi med verksamheter för att hälso- och sjukvård ska ges på lika villkor till alla.

Förstå familjen

Förstå familjen är ett verktyg för dig som möter föräldrar med olika kognitiva svårigheter.

""""

Riva hinder

Ett verktyg för mer jämlik vård och hälsa genom ökad kulturell medvetenhet.

En bild på smärtkuben

Smärtkuben

Ett reflektionsverktyg om genusperspektiv på långvarig smärta.

Aktuellt från KJV

 • Publicerad:
  Nytt nätverk om hälsoundersökningar av asylsökande

  Sedan i våras finns ett nytt nätverk för de i primärvården som utför hälsoundersökningar av bland annat asylsökande. Varje termin bjuder nätverket in till en träff för fördjupad information på området och erfarenhetsutbyte.

 • Profilbild med texten Expertinslaget - en podd från Regionhälsans expertenheter på VGR-mönster i blått och ljusorange
  Publicerad:
  KJV gästar podden Expertinslaget

  Få en snabbintroduktion till Kunskapscentrum för jämlik vård – lyssna på senaste avsnittet av podden Expertinslaget. Regionutvecklarna Anke Samulowitz och Kristin Eliasson pratar om vad jämlik vård är och hur KJV kan vara ett stöd i arbetet.