Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnskyddsteam

Barn som far illa och Covid-19 pandemi

Vi vill uppmärksamma all hälso- och sjukvårdspersonal om att barn som far illa eller är utsatta har det nu under Covid-19 pandemi (Corona) högre risk att fara illa och blir utsatta för omsorgssvikt.

Har ni varit oroliga tidigare finns extra anledning att prioritera dessa familjer/patienter. Blir ni oroliga att barn far illa av den situation de befinner sig i eller just pga pandemin, gör en oroanmälan och följ gängse rutiner kring barn som far illa!

Vilka vänder vi oss till?

Barnskyddsteam Västra Götaland riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata.

Övergripande mål

  • Inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:  Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
  • Öka medvetenheten om utsatta barn i Västra Götalandsregionen
  • Framföra en hålbar struktur för barnskyddsarbete inom hälso- och sjukvården i Västra Götalands region.

Bakgrund

Regionfullmäktige uppdrog i september 2012 åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen efter att en motion bifallits. I samråd med Västra Götalandsregionens sektorsråd för pediatrik bildades en arbetsgrupp med barnläkarrepresentanter från öppen och sluten barnsjukvård samt representation från kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), som tillsammans med regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning genomförde utredningen. Regiondirektören gav Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppdraget att starta och genomföra projektet. 

Projektet förlängdes i juni 2019 fram till och med december 2020.

Från och med januari 2021 är Barnskyddsteam Västra Götaland en permanent verksamhet inom Västra Götalandsregionen.

Kontakt

Barnskyddsteam Västra Götaland
Postadress: Regionens hus 405 44 Göteborg
Besöksadress: Kungsgatan 11 Göteborg
031-343 42 08
barnskyddsteam@vgregion.se

Twitter: @BarnkskyddVGR

Instagram: @barnskyddsteam

Konsultation

Har du som hälso- och sjukvårdsanställd inom VGR behov av konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn som far illa? Ring eller mejla för att komma i kontakt med konsulterna i Barnskyddsteam Västra Götaland.

Kunskapförmedling

Barnskyddsteam Västra Götaland föreläser flera gånger om året för hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen inom området barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa. Föreläsningar för mindre enheter/verksamheter kan göras i mån av tillgänglighet. Man är alltid välkommen att kontakta oss för förfrågan eller bokning, se kontaktuppgifter nedan.

Dokument och länkar

Kontaktuppgifter till socialjourer och socialkontor inom Västra Götaland, vid oro för barn.

Söker du t ex kontaktuppgifter till socialtjänsten utanför Västra Götalandsregionen kan det hittas på orosanmalan.se

Senast uppdaterad: 2017-06-20 13:30