Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Barnskyddsteam

VGR Barnskyddsteam föreläser kostnadsfritt för hälso- och sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen inom området barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa. Kontakta oss för förfrågan eller bokning. Har du som hälso- och sjukvårdsanställd inom VGR behov av konsultation och rådgivning i ärenden som rör barn som far illa? Ring eller mejla för att komma i kontakt med konsulterna i VGR Barnskyddsteam.

Vilka vänder vi oss till?

VGR Barnskyddsteam riktar sina konsultations- och utbildningsinsatser till medarbetare vid hälso- och sjukvårdsenheter inom Västra Götaland, både offentliga och privata, det vill säga:

  • Sjukhus
  • Vårdcentraler
  • Barnavårdscentraler
  • Mödravårdscentraler
  • Barnmorskemottagningar
  • Tandvårdsenheter
  • Ungdomsmottagningar

Övergripande mål

  • Inom hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen:  Förbättra arbetet med och öka kunskapen om barn som far illa, riskerar att fara illa eller misstänks fara illa.
  • Öka medvetenheten om utsatta barn i Västra Götalandsregionen
  • Framföra en hålbar struktur för barnskyddsarbete inom hälso- och sjukvården i Västra Götalands region.

Bakgrund

Regionfullmäktige uppdrog i september 2012 åt regionstyrelsen att utreda förutsättningarna för ett barnskyddsteam i Västra Götalandsregionen efter att en motion bifallits. I samråd med Västra Götalandsregionens sektorsråd för pediatrik bildades en arbetsgrupp med barnläkarrepresentanter från öppen och sluten barnsjukvård samt representation från kompetenscentrum om våld i nära relationer (VKV), som tillsammans med regionkansliets hälso- och sjukvårdsavdelning genomförde utredningen. Regiondirektören gav Drottning Silvias Barn- och ungdomssjukhus vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset uppdraget att starta och genomföra projektet. 

Projektet förlängdes fram till och med december 2019.

Kontakt

Västra Götalandsregionens Barnskyddsteam
Postadress: Regionens hus 405 44 Göteborg
Besöksadress: Gårdavägen 1 Göteborg
031-343 42 08
barnskyddsteam@vgregion.se

 Twitter: @BarnkskyddVGR

Instagram: @barnskyddsteam

Dokument och länkar

Kontaktuppgifter till socialjourer och socialkontor inom Västra Götaland, vid oro för barn.

Söker du t ex kontaktuppgifter till socialtjänsten eller vill läsa mer om anmälan enligt SoL 14:1? Information finns på orosanmalan.se

Senast uppdaterad: 2019-02-25 13:42