Uppdrag & avtal

Under uppdrag och avtal finns information om uppdrag och avtal som styr vården på organisationsnivå. Här finns också information om samarbete mellan vårdgivare, myndigheter eller andra organisationer.

Välj i menyn eller gå direkt via snabblänkar till:

Sociala investeringar
Västra Götalandsregionen avsätter sociala investeringsmedel till hälsofrämjande och förebyggande insatser för barns och ungas framtida utveckling och hälsa.

Krav- och kvalitetsbok, VG Primärvård
Krav- och kvalitetsboken innehåller de uppdrag och krav som utförare ska uppfylla

Tandvårdsintyg – Intygsbeställning
För dig inom kommun som utfärdar intyg om nödvändig tandvård

Särskilt arvode
Ansök om särskilt arvode

Hjälpmedel vid medicinsk behandling
Från och med 1 maj 2017 har Västra Götalandsregionen en gemensam försörjning av hjälpmedel vid medicinsk behandling från hjälpmedelscentralen

Miljöarbetet inom VGR
Målen i miljöplan 2017-2020 gäller för alla VGR:s egna verksamheter.

Medicinsk fotvård
Avtal och medicinska riktlinjer för medicinsk fotvård.


Senast uppdaterad: 2019-01-18 14:29