Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

LOL - Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer samt blanketter.

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt LOL. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.
Förordning  (1994:1121) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Aktuellt

  • Smittskydd Västra Götaland
    Information till vårdgivare
  • Utredningen God och nära vård har den 1 april överlämnat huvudbetänkandet till socialminister Lena Hallengren. Huvudbetänkandet har fått namnet SOU 2020:19 God och nära vård - En reform för ett hållbart hälso- och sjukvårdssystem. Presentationer och en film där utredaren Anna Nergårdh själv presenterar utredningens bedömningar och förslag hittas på: http://www.sou.gov.se/godochnaravard/
  • Information från Koncerninköp, ingen tilldelning av ersättningsetableringar kommer att ske under perioden juni-jili 2020.

E-post

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post
privatavardgivare@vgregion.se

Senast uppdaterad: 2019-10-09 15:23