LOL - Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning, LOL. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer samt blanketter.

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt LOL. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.
Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av Förordning (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.
Förordning  (1994:1121) om läkarvådsersättning (riksdagen.se)

Aktuellt

Välkomna till Primärvårdsdagen 3 oktober 2018!

Nu bjuder Koncernkontoret för andra året in till Primärvårdsdagen – en dag för att främja utveckling inom primärvården i Västra Götalandsregionen!

Inbjudan och anmälan

E-post

Vill du komma i kontakt med oss? Skicka gärna e-post
privatavardgivare@vgregion.se