LOL - Läkare

Här finns information för dig som bedriver verksamhet enligt LOL. Här får du en översikt över vad du behöver känna till kring lagar, riktlinjer och blanketter.

En läkare kan bedriva privat verksamhet enligt Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning,  LOL. Denna verksamhet finansieras av Västra Götalandsregionen via det nationella ersättningssystemet, som också kallas nationella taxan.

Lag (1993:1651) om läkarvårdsersättning (riksdagen.se)

Ersättningen utgår enligt den taxa som beslutas av regeringen utifrån ett gemensamt underlag från Sveriges Kommuner och Landsting och Sveriges Läkarförbund. Den nationella taxan framgår av förordningen (1994:1121) om läkarvårdsersättning, FOL.

Förordning  (1994:1121) om läkarvådsersättning (riksdagen.se)