Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer

Det är ett uppenbart problem att fler kvinnor än män är sjukskrivna, detta beror främst på arbetsmiljön och att kvinnor och män har olika yrken som därmed utsätter oss för olika risk. De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De behöver hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå.

Skillnader i arbetsvillkor

Organisatoriska faktorer och den psykosociala arbetsmiljön formas av hur arbetet är organiserat. Det kan variera mellan olika yrken, organisationer och sektorer. Traditionellt kvinnodominerade yrken inom skola, vård och omsorg har ofta en sämre arbetsmiljö med höga krav och låga resurser. Både kvinnor och män som arbetar inom dessa områden har högre ohälsa än andra.

Det är viktigt att uppmärksamma att det inte är ett ”kvinnoproblem”. Det är ett strukturellt problem snarare än könsrelaterat. Kvinnor och män är till exempel verksamma inom olika sektorer på arbetsmarknaden och det är en ojämn fördelning av kvinnor och män på olika hierarkiska nivåer.

Arbetsmiljö i kvinnodominerade sektorer, FORTE 2016

Kvinnor och mäns arbetsvillkor, Arbetsmiljöverket 2016

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

”Hur många medarbetare har cheferna ansvar för?” och ”Är det tydligt och klart för alla hur de ska prioritera när tiden inte räcker till? ”Innebär arbetet att ständigt lösa nya eller oförutsedda problem?”. Det är några av de frågor som ska besvaras i det nya digitala verktyget "Organisera för en jämställd arbetsmiljö", som Arbetsmiljöverket utvecklat för att analysera och synliggöra skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer.

Digitalt verktyg som kartlägger genusskillnader

Organisera för en jämställd arbetsmiljö

De viktigaste slutsatserna från Arbetsmiljöverkets uppdrag "Kvinnors arbetsmiljö" har samlats i en vitbok. Några samlade erfarenheter från projektet:

  • Kvinnor och män befinner sig inom olika sektorer på arbetsmarknaden med olika villkor och arbetsmiljörisker.
  • Även där kvinnor och män arbetar inom samma organisation eller yrke gör de ofta olika saker, vilket innebär olika såväl fysiska som mentala belastningar.
  • De högsta sjuktalen är relaterade till organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön. De behöver hanteras på organisatorisk nivå och inte på individnivå. Hela organisationen, på alla nivåer måste se till att kraven i arbetet balanseras med rätt sorts resurser.

En vitbok om kvinnors arbetsmiljö, Arbetsmiljöverket, 2017

Senast uppdaterad: 2019-08-08 09:28