"Aldrig för sent att sluta röka"

Linda Johansson framför affisch på hjärta
Jag vill fokusera på att berätta om alla bra saker som händer i kroppen när man slutar, faktiskt redan så snart som ett dygn efter att man blivit rökfri, säger Linda Johansson, tobaksavvänjare på Kungälvs sjukhus.

Den här veckan är Tobaksfria veckan. Linda Johansson, tobaksavvänjare på Kungälvs sjukhus, delar här med sig av sina bästa tips om att sluta röka eller snusa.

Till Linda Johansson kommer patienter som är knutna till sjukhuset, till exempel om man behöver hjälp att sluta röka inför en operation eller har haft en hjärtinfarkt. Vid första samtalet går hon och patienten igenom dennes bakgrund; om hälsoläget, hur mycket man röker och om man försökt sluta tidigare.

Det blir olika behandlingar utifrån personens bakgrund – vissa har testat allt, andra har aldrig försökt sluta röka.

Tre saker är avgörande för att lyckas sluta, menar Linda Johansson.

Först och främst måste man vilja. Det andra är att man har bra hjälpmedel.

Det tredje är att man måste förändra sina vanor, det reflexmässiga. Om du till exempel alltid tar en kopp kaffe hemma på morgonen innan jobbet och tänder en cigarett till – ta under de första veckorna med dig kaffet i en to go-mugg, så att du kommer ifrån situationen där du brukar röka.

Hitta rätt styrka

Att ha bra hjälpmedel, som nikotinplåster, tuggummin och sugtabletter, handlar mycket om att hitta rätt styrka.

Många har provat exempelvis plåster, men har valt ett för svagt och då inte tyckt att det hjälpt. Eller så har man valt för hög nikotinhalt, som gjort en illamående.

När man använder tobak tas nikotinet upp av receptorer i hjärnan som skickar ut signalsubstansen dopamin, som gör att det känns lugnt och bra. I vissa fall får den som ska sluta röka äta en medicin som blockerar dessa receptorer, vilket gör att man inte får någon positiv känsla av nikotinet.

Många tycker att cigaretten inte smakar lika gott, och en del glömmer helt av att röka, säger Linda Johansson.

Men som för alla mediciner så finns det biverkningar, och det är därför inte förstavalet vid en rökavvänjning.

Knepet är att hitta vad som passar just den här patienten – det finns inget ”detta funkar för alla”. Det gäller att se varför personen röker. En del är uttråkade, för andra är det ångestdämpande och ytterligare andra är helt enkelt nikotinberoende. Det gäller att ta reda på det för att kunna veta vad som behöver göras och vilka vanor som behöver brytas.

Ligga steget före

Röksug är något som kommer och går under en dag, och det gäller att lära sig att ligga steget före.

Är att gå ut ur en affär en situation där du brukade tända en cigarett – ta då ett tuggummi eller sugtablett strax innan du går ut. Det gäller att hela tiden vara ett steg före. Det är därför jag brukar be patienterna att registrera sitt röksug under en tid, för att se mönster.

Linda Johansson jobbar utan pekpinnar och vill istället peppa dem hon hjälper att se det positiva i att sluta med tobak.

Alla vet att det är farligt, rökning är förknippat med dåligt samvete. Jag vill fokusera på att berätta om alla bra saker som händer i kroppen när man slutar, faktiskt redan så snart som ett dygn efter att man blivit rökfri.

En del säger ”det är väl ingen idé, jag har rökt i 30 år”. Men det är aldrig för sent.