Information om Coronaviruset

Fokus för samtliga sjukhus i Västra Götalandsregionen är att vården ska vara uppmärksam och kunna identifiera, isolera och vårda misstänkta fall. Via Smittskydd Västra Götaland följer vi de råd och rekommendationer som kommer från Folkhälsomyndigheten kring coronaviruset. Mycket ny kunskap tillkommer hela tiden och informationen förändras därför efterhand.

Följ senaste uppdateringarna om coronaviruset:

1177

Folkhälsomyndigheten