Läkare vid Sjukhusen i väster tilldelas internationell utmärkelse

Joakim Strömberg, överläkare på Alingsås lasarett, och Anna Zachrisson, specialist i ortopedisk kirurgi på Kungälvs sjukhus

Joakim Strömberg, överläkare på Alingsås lasarett, och Anna Zachrisson, specialist i ortopedisk kirurgi på Kungälvs sjukhus, har belönats med The international dupuytrens award.

De tilldelas utmärkelsen för en artikel om långtidseffekterna efter behandling med nålfasciotomi hos patienter med dupuytrens kontraktur, även känd som vikingasjukan.

Före 2010 fanns bara ett sätt att behandla sjukdomen, vilket var genom operation. Sedan dess har två nya metoder tillkommit, som medför betydligt mindre besvär för patienterna. Antingen delas strängen som gör fingret krokigt med en liten nål, så kallad nålfasciotomi, eller så sprutar man in ett läkemedel som öser upp strängen. Den senare metoden är 43 gånger dyrare och har inte införts i Västra Götalandsregionen.

I ett forskningssamarbete mellan Alingsås lasarett, Kungälvs sjukhus och Sahlgrenska Universitetssjukhuset har långtidseffekterna på patienter som har behandlats med nålfasciotomi studerats. Studien är den enda i sitt slag och visar att metoden har lika goda resultat som de andra, betydligt dyrare metoderna.

Joakim Strömberg har skrivit en doktorsavhandling som följer upp patienterna under två år. Anna Zachrisson gjorde sedan denna uppföljning som sitt ST-arbete, med Joakim som handledare. Resultaten har publicerats i en artikel i Journal of Plastic Surgery and Hand Surgery och Anna vann även Svensk ortopedisk förenings pris för bästa ST-arbete 2019.

Utmärkelsen delas ut av International Dupuytren Society, som är en ideell internationell organisation med både forskare och patienter som medlemmar. Organisationen delar årligen ut två priser till, vad de bedömer som, de bästa artiklar som har publicerats i internationella vetenskapliga tidskrifter under året: ett i grundforskning och ett i klinisk forskning. Joakim Strömberg och Anna Zachrisson, tillsammans med Allan Ibsen Jörgensen vid Sahlgrenska universitetssjukhuset, vann med sin artikel i den i sistnämnda kategorin.