Mobil intensivvårdsgrupp skapar trygghet

Intensivvårdssjuksköterskorna Johanna Kloo och Gita Norén i sjukhusets mobila intensivvårdsgrupp.
Intensivvårdssjuksköterskorna Johanna Kloo och Gita Norén i sjukhusets mobila intensivvårdsgrupp.

När en inneliggande patient försämras och kan komma i behov av intensivvård konsulterar avdelningarna den mobila intensivvårdsgruppen – MIG. I år är det tio år sedan MIG infördes på Kungälvs sjukhus.

Första gången en patient på sjukhuset blev bedömd av den mobila intensivvårdsgruppen var i november 2009. Då infördes konceptet som ett försök på kirurg- och ortopedklinikens vårdavdelningar. Det hela föll väl ut, och infördes två år senare även på medicinkliniken. Sedan 2015 täcker MIG samtliga somatiska och psykiatriska vårdavdelningar på sjukhuset samt akuten.

Den mobila intensivvårdsgruppen består av en anestesiläkare och en intensivvårdssjuksköterska från IVA. Innan de kommer till en vårdavdelning eller akuten för att bedöma en patient har personalen där gjort ett flertal kontroller av patientens vitala parametrar såsom puls, andning, syremättnad och blodtryck. Värdena poängsätts enligt en bestämd skala (National Early Warning Score), där den sammanvägda poängen avgör vilken åtgärd som ska vidtas.

– Avdelningspersonalen lägger ned ett stort och gediget arbete på mätningarna som ligger till grund för konceptet, säger intensivvårdssjuksköterska Johanna Kloo, som var med och startade MIG 2009.

531 bedömningar under 2018

2018 gjorde den mobila intensivvårdsgruppen totalt 531 bedömningar på avdelningarna och akuten. Merparten av patienterna kunde stabiliseras där de var, men 82 patienter togs till IVA för fortsatt vård där. Antalet MIG-bedömda patienter som tas till IVA har varit ganska konstant under åren.

En av de vanligaste orsakerna till att man kallar på den mobila intensivvårdsgruppen är att patienten drabbats av andningsproblem; något som antingen kan vara själva orsaken till inläggningen eller en följd av att man är sjuk i kombination med att man blir mindre rörlig när man ligger på sjukhus.

– För att sätta mer fokus på andningsvård och vikten av att man som patient är rörlig, trots att man ligger på sjukhus, anordnade vi temadagar om detta för sjukhusets personal för ett par år sedan. Vi var en arbetsgrupp med representanter från olika kliniker och med olika professioner. Arbetet med temadagarna är ett bra exempel på hur MIG-konceptet har bidragit till samarbete och utveckling på sjukhuset.

Gita Norén, som tillsammans med Johanna Kloo och Sejal Klingenstierna ansvarar för MIG-konceptet på sjukhuset, menar också att MIG har bidragit till en ökad förståelse mellan IVA och vårdavdelningarna:

– Det finns ett stort engagemang hos sjuksköterskorna på IVA, en vilja att stötta och bidra med sin erfarenhet ute på vårdavdelningarna som är väldigt betydelsefull! MIG-team skapar trygghet och förmedlar kunskap runt patienter med sviktande vitala parametrar.